Het aantal gebruikers dat we kunnen ondersteunen blijft beperkt. Het is dus heel belangrijk dat je ons jouw vraag naar ondersteuning zo snel mogelijk bezorgt. De datum waarop je ons jouw vraag bezorgt zal samen met jouw nood aan ondersteuning (zorgzwaarte) uitmaken hoe snel we jou kunnen ondersteunen.