Financiële Steun

De zorg- en welzijnssector staat voor gigantische uitdagingen de komende jaren. De overheidsmiddelen nemen af en er moeten extra private middelen worden gezocht om de werking verder te kunnen uitbouwen.

Wij zijn overtuigd dat wij het verschil kunnen maken voor mensen met een beperking en alle zorgbehoevenden in de wijken waar we actief zijn.

We hopen jou als financiële partner aan onze zijde te hebben.

Indien je overweegt om Zewopa een legaat over te maken, dan kan u een persoonlijk gesprek aanvragen bij de directie via administratie@zewopa.be of via telefoonnummer: 0484 97 31 71. Je kan dit natuurlijk ook altijd rechtstreeks regelen met jouw notaris.

Wens je ons te ondersteunen met een fiscaal aftrekbare gift, dan kan je 40 € of meer storten op rekening nummer BE74 7333 0000 9007. Vermeld uitdrukkelijk op jouw overschrijving dat het om een ‘GIFT MET FISCAAL ATTEST’ en zorg er voor dat jouw overschrijving op naam is van de persoon die de fiscale aftrek wenst, we kunnen enkel  een fiscaal attest uitreiken aan de persoon die de gift doet.

Je kan ook rechtstreeks via PayPal doneren:

Projecten die je kan steunen:

Project 1: Wijkcentrum Berchem

Project 2: Wijkcentrum Kiel

Project 3: Wijkcentrum Lier

Project 4: Wijkcentrum Zwijndrecht

Project 5: Wijkcentrum Herentals

Project 6: Wijkcentrum Kapellen

Project 7: Tussen de Mazen van het Net

Tal van zorgbehoevenden in de sociale woonwijken waar we actief zijn, hebben geen enkele vorm van ondersteuning, wij wensen dementerenden en andere zorgbehoevenden te ondersteunen bij een aantal kleine interventies en ondersteunende bezoeken. Hiervoor zijn er geen middelen vanuit de overheid, dus wij doen beroep op jouw giften om hier het verschil te kunnen maken.

Project 8 : Bouwfonds

Zewopa plant het bouwen van een aantal woningen in elke wijk waar we actief zijn, om dit te kunnen realiseren zijn er heel wat middelen nodig. We rekenen hier op jouw steun.

Project 9 : Maaltijden

Zewopa zorgt met deze giften voor maaltijden voor kansarmen uit de wijk, jouw steun is hier dus zeer goed besteed.